Aktualnie

Zahájení návštěvní sezony 2021

DSC 3285

V úterý 1. června 2021 v 10 hodin začíná návštěvní sezona zámku v Rychnově nad Kněžnou.

Novinkou letošního roku je otevření severní terasy, kam vstoupíte z II. nádvoří a znovu otevření kavárny na druhém zámeckém nádvoří.

Kostel Nejsvětější Trojice je z důvodu opravy uzavřen, stejně jako Zvonice.

Podle platného usnesení vlády (výtah týkající se hradů a zámků zde), mohou být skupiny   v počtu 9 návštěvníků + průvodce, nebo max. 29 osob u organizovaných skupin + průvodce, přičemž prohlídka bude umožněna návštěvníkovi, který prokáže při nákupu vstupenky splnění bezinfekčnosti způsobem stanoveným v usnesení vlády zde. U organizovaných skupinových prohlídek splnění podmínek prokáže vedoucí skupiny. Doklad o splnění bezinfekčnosti musí mít každý návštěvník k dispozici pro případ kontroly. Neplatný doklad neopravňuje vrácení vstupného. Prosíme dále o dodržování rozestupů alespoň 2 metry, používání respirátorů a desinfekci rukou. 

Tešíme se na Vás, stejně jako Vy na nás!