Aktuality

revitalizace

Oprava statiky spojovací chodby mezi zámkem a Kostelem Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou je realizována a spolufinancována z programů Ministerstva kultury ČR - Program záchrany architektonického dědictví 2021, Královéhradeckého kraje 2021 - Obnova památkového fondu a Mimořádná dotace Královéhradeckého kraje pro rok 2021.

revitalizace

Podepsáním slmouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Restaurování nástěnných maleb sala terrena na zámku v Rychnově nad Kněžnou" dne 24. července 2017, byl zahájen projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000312 spolufinancovaný Evropskou unií nesoucí název "Ochrana kulturního dědictví - revitalizace zámku Rychnov nad Kněžnou.

revitalizace

Stručný popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební a restaurátorské úpravy sala terreny zámku Rychnov nad Kněžnou. Revitalizace objektu je především zaměřena na kroky vedoucí k ochraně a rozvoji kulturního dědictví a k zefektivnění prezentace kulturní památky.

Cíle projektu: Globálním cílem projektu je revitalizace nemovité kulturní památky a zachování kulturního dědictví pro další generace a tím i zvýšení přitažlivosti republiky, regionu a města pro návštěvníky. Cílem projektu je realizovat stavební a restaurátorské úpravy sala terreny v tomto rozsahu: restaurování medailonů, doplnění stávajících prosklených dveřních výplní o dřevěné konstrukce s lamelovými žaluziovými okenicemi a bezbariérové zpřístupnění prostoru formou nájezdů.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude revitalizovaná památka, ze seznamu památek evidovaných v indikativním seznamu národních kulturních památek, zámek v Rychnově nad Kněžnou.

Projekt "Stavební a restaurátorské úpravy sala terreny zámku Rychnov nad Kněžnou" je spolufinancován Evropskou unií.